Slik ser han at britisk mutant smitter raskere og er litt farligere

Nesten alle koronapositive i fylket har nå britisk mutant. Den er mer smittsom, litt farligere og rammer i større grad barn og unge.

FLERE PÅ SJUKEHUS: Også ved Molde sjukehus merkes det at britisk mutant lettere kan gi alvorlig sjukdom: – Risikoen øker i alle aldersgrupper. Yngre havner på sjukehus nå i større grad enn før. Det skyldes jo også at eldre nå er vaksinert, sier Einar Nilsen, sjef ved mikrobiologen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Einar Nilsen er sjef for mikrobiologen i helseforetaket, der hovedlab-en i Molde analyserer koronatestene fra hele fylket. Nilsen bekrefter at nesten alle positive tester nå viser den britiske varianten, som familien Antonsen / Eriksen ble sjuke av.