Beholder alle skolene i Molde, men flytter ei skolegrense:

Kommunedirektøren advarte mot å se bort fra befolkningsprognoser

Formannskapet i Molde samstemte om å bevare dagens skolestruktur. – Bygda må være våken og attraktiv. Slik kan vi snu utviklingen og skape en annen demografisk framskriving, sier Randi Gunnerød (Sp).

– Å bare forholde oss til prognosene er én ting, men vi driver politikk og må ville noe. Vi ønsker å motvirke befolkningsutviklingen. Skolene er limet på bygda, sa Sps Randi Gunnerød.   Foto: Skjermdump: Kommune-TV

Nyheter

MOLDE: I saka om skolestrukturen i Molde kommune (skolebruksplanen for 2021-2030) gjorde formannskapet samme vedtak som hovedutvalget for oppvekst kultur og velferd (OKV) mandag.