Arkitekt-kontrakt signeres etter 17. mai

Utsetter tilbudsfristen for reising av råbygget

Helseforetaket har utsatt tilbudsfristen for den aller største entreprisen på nytt sjukehus, selve råbygget. Men ikke særlig lenge.

RÅBYGG, FUNDAMENT OG TETT BYGG: Torsdag 20. mai er siste frist for selskap som vil bli totalentreprenør for råbygg, fundament og tett bygg for somatikkdelen av det nye akuttsykehuset. Psykiatridelen – de to store firkantene til venstre på illustrasjonen – legges ut som egen konkurranse senere.   Foto: ILLUSTRASJON: HMR

Nyheter

Mandag 10. mai var opprinnelig frist for entreprenører som vil gi tilbud på å bygge selve sjukehuskroppen på Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Hjelset. Til denne entreprisen søker de en totalentreprenør for råbygg, fundament og tett bygg for somatikkdelen av det nye akuttsykehuset. Psykiatridelen skal legges ut i egen konkurranse senere.