Stort press på skolebussene fra Årølia til Kviltorp og Bergmo:

Nye tiltak skal avhjelpe fulle skolebusser – ber de større barna ta hensyn til de små

Overfører elever til alternativ rute, og oppfordrer store barn om å gi plass til små barn på bussen.

Fulle busser: Med nye tiltak vil FAU, Kviltorp skole og Fram bedre skolebussordninga, særlig for elevene med rett til skoleskyss. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– FAU Kviltorp forstår godt at fulle busser kan skape utrygghet hos både foreldre og barn. FAU, skoleledelsen og FRAM har derfor i lang tid samarbeidet godt og kommet fram til gode løsninger og rutiner for skoleskyssordningen. Det sier Charlotte Tynes, leder for FAU ved Kviltorp skole.