Helge Orten (H): Stortinget kan ikke velge vegtrasé ut fra meningsmålinger

– Ferjene er på veg ut

– Det tydeligste budskapet fra spørreundersøkelsen er at et stort flertall vil ha døgnåpen veg i stedet for ferjer, sier stortingspolitiker Helge Orten (H). Se Terje Tovans reaksjoner nederst i saken.

Endrer ikke noe:  – Spørreundersøkelsen til aksjonsgruppa MUM kommer ikke til å endre på realitetene når Stortinget skal bestemme hvilke vegprosjekt som skal bygges, sier Helge Orten (H).   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Helge Orten er leder av Stortingets transportkomité som har samferdselsløsninger som ansvarsområde.