Slik vil Molde kommune skaffe fleire barnehageplassar

57 nye plassar gir løysing for barna med rett. No kan nye plassar vere i sikte også for barn utan rett - om pengar kjem på plass.

Illustrasjonsfoto  Foto: Gorm Kallestad

Nyheter

Reversert nedlegging og vidareføring av barnehagen Øvre Bergmo, og maksimal arealutnytting av kommunale barnehagar. Med desse grepa klarer Molde kommune å skaffe 57 nye barnehageplassar, og gi alle barn med rett barnehageplass.