Hjorten gjør store skader: – Må felle flere dyr

Den stadige økende mengden hjortevilt gjør skader på landbruket i Romsdal for millioner av kroner. Enkelte utsatte bønder taper flere hundre tusen kroner.

Taper på hjorten: - Det er betydelige skader på enga til bøndene, sier Ken Ole Frøyset med sønnen Harald Emil på armen. På Holmemstranda driver han gård og har 400 dekar. Landbruk Nordvest har regnet ut det han taper utgjør 400 rundballer. – Det kan bli 200.000 til 300.000 kroner pr gårdsbruk, sier Frøyset! 

Nyheter

Hjorten gjør store beiteskader på bløte marker på våren. Når den trekker ned til innmark nært veg, fører det også til at store mengder med hjort blir påkjørt over hele Romsdal.