Ny skolebruksplan

Foreslår å skjerme grendeskoler - men to alternativ for Bolsøya

Skoletilbud på Sekken, Kleive og Vistdal foreslås i hovedsak videreført, mens Bolsøya kan få en nedre elevgrense før ny vurdering - eller bli overført til Årølia.

Protesterte: Stort engasjement for å bevare skolen på Bolsøya - elever, foreldre og andre stilte i vinter opp for å protestere mot nedleggingsalternativet skissert i skolebruksplanen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Forslag til ny skolebruksplan har vakt reaksjoner – nå legger kommunedirektøren fram sin innstilling til politikerne.