Dyrere og utvidet innkrevingstid – slik kan parkering i Molde sentrum bli

Kommunedirektøren foreslår endringer i parkeringsavgift og parkeringstid i Molde sentrum. I tillegg slås parkeringssonene i sentrum sammen til én felles sone.

Endringer: Nå kan det bli endringer for parkeringen i Molde sentrum.  Foto: Kristoffer Antonsen

Nyheter

Kommunedirektøren foreslår flere endringer for parkering i Molde sentrum. I endringene foreslår han å slå sammen soner, lengre innkrevingstid, kortere maksimal parkeringstid og endret parkeringsavgift. I tillegg skal ordningen med dags-, måneds-, halvårs- og årskort i parkeringssone Molde sentrum avvikles. Målet er å hindre unødig letetrafikk i sentrum, og samtidig få flere til å benytte seg av parkeringstunnelen.