Har integreringsbyen Molde råd til å gi slipp på innføringsklassen?

I en interpellasjon framsatt i sist kommunestyremøte i Molde, tar Ivar Aasgaard Røsand i  Rødt Molde, opp spørsmål rundt innføringsklassen i Molde. 

Stilte spørsmål: Hva er status for planleggingen av videreføringen av innføringsklassen for skoleåret 2021/-22, vil Ivar Aasgaard Røsand (Rødt) ha svar på.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Han ønsker oppklaring etter det som har kommet frem i media, før mai-møtet i kommunen der skolebruksplanen skal behandles.