Har fått inn mange høringssvar på skolebruksplanen:

Klare meldinger fra bygdene

– Bygdeskolen er helt avgjørende for at folk bosetter seg i distriktene! Det er én blant mange klare meldinger i høringssvarene til skolebruksplanen i Molde kommune.
Nyheter

Driva: Høringsfristen til kommuneplanens samfunnsdel er ute. I planen er det skissert flere alternativ til framtidig skolestruktur. Blant annet å legge ned skolen i Vistdal og flytte elever til Åfarnes. Det frykter mange kan føre til at også skolen i Eresfjord på sikt kan bli lagt ned. Engasjementet i berørte bygder er stort.