– Jeg har godt håp om at Astad-Bjerkeset vil klikke på plass i Nasjonal Transportplan

– Det bygges nytt sjukehus på Hjelset. Sjukehuset skal stå ferdig i 2025. Da er det viktig at vegen fra Kristiansund by til Hjelset blir bedre enn den er i dag, sier Steinar Reiten.

Haster mest: – Det er viktigere å få vekk én av flaskehalsene på strekningen Kristiansund-Hjelset enn å bruke penger på utbedring av E39 på strekninger som ser ut som en linjalstrek, sier KrFs Steinar Reiten. Han tror Stortinget sier ja til å løfte fram Astad-Bjerkeset.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Steinar Reiten har snakket med både samferdselsminister Knut Arild Hareide og lederen for transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten, om å flytte prosjektet med ny veg fra Astad til Bjerkeset fram i køen, foran Hjelset-Fursetfjellet-Bjerkeset og Ødegården-Bergsøya.