LEDER ONSDAG 14. APRIL

Reiselivet trenger en tydelig plan

PLANLEGGINGSFASE: Tall fra norske reiselivsportaler tyder på at mange bruker april til å planlegge sommerferien. En tydelig gjenåpningsstrategi vil hjelpe reiselivet.   Foto: Erik Birkeland

Tall fra Visit Norway tyder på at Romsdal har gode kort på hånda i kampen om de norske turistene.

Nyheter

Usikkerhet preger sommerplanleggingen. Signalene fra regjeringa har vært at nordmenn bør satse på ferie i eget land. Tall fra reiseportalene viste at mange brukte påska til å orientere seg. Reiselysten i folket er stor. Samtidig har måneder med vekslende råd og pålegg gjort at folk har blitt mer forsiktige med å bestille på forhånd. Konsekvensen blir at mange reiselivsaktører ikke vet hva slags sommer de kan vente seg. Det gir en rekke negative følger, ikke minst knyttet til bemanning og åpningsvindu.

Tall fra Visit Norway viser at reiselivet i Romsdal har gode kort på hånda i kampen om de norske turistene. Søkeord fra vår region kommer høyt opp på listene. Det er også interessant å se på hvordan pandemien kan føre til produktutvikling og endra reisevaner. Myndighetene kan bidra på minst tå måter til at denne endringsprosessen kan skyte fart. På den ene siden trenger aktørene så langt som mulig forutsigbarhet gjennom gjenåpningsplanen. Turistvert Edmund Meyer i Rauma illustrerer dette på en god måte når han redegjør for hvordan ulike åpningsdatoer vil spille inn for hans virksomhet. Videre bør man innrette støtteordninger slik at de stimulerer til omstilling og nytenking i sektoren.


– Vi ser at det er ekstra mye oppmerksomhet rundt Nordvestlandet – og spesielt Åndalsnes og omegn

Regjeringen mener nordmenn også i år bør satse på norgesferie. Dette er ferietrendene akkurat nå.


Det er forståelig at mange reiseglade mennesker lengter til det igjen er mulig å planlegge ferie i utlandet. På dette punktet kan det være verdt å lytte til regjeringens oppfordring. Ved å reise i eget land kan man bidra til utvikling av det norske reiselivet. Senterpartiet har utfordret regjeringa på målretta tiltak for reiselivsnæringa. Flere store vintersportsdestinasjoner har nå vært gjennom sin andre sesong med store begrensninger og nedgang i trafikk. Dette rammer en viktig distriktsnæring. En evaluering av hvordan virkemidlene som så langt har vært brukt er nødvendig. Spesielt viktig er det å se hvordan tiltakene treffer små og mellomstore virksomheter.


Kan Hjertøya bli et helårs badeparadis for alle?

Prosjekt El-Hjertøya kan gi strømforsyning til Hjertøya. I tillegg kan det føre til selvgående el-taxibåter til og fra øya midt i Moldefjorden.