Få jenter i tradisjonelt mannsmiljø

Mari Sofie Romundstad (26) vil kjøre tømmerbil, Alice Østrem (21) ser for seg å kjøre trailer på utlandet om noen år. Begge har lærlingkontrakt og er elever ved Kristiansund videregående skole på avdeling for yrkessjåfører.

Klare for landevegen:. Alice Østrem (t.v.) og Mari Sofie Romundstad er snart klare til å kjøre lastebil og vogntog.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Vi møtte de to jentene kort tid etter at de hadde tatt teorieksamen. Den gikk greit, nå gjenstår oppkjøring før sertifikatet for tungbil er sikret. Begge har lærlingekontrakter med transportfirma, Mari Sofie med Dalsegg Transport og Alice med Hauer. Nå gleder de seg til å sette seg bak rattet og starte kjøringen. Bransjen er sterkt mannsdominert, men det blir stadig flere jenter å se bak rattet i de store doningene.