Bjørn (81) falt om på handletur – døde etter feilbehandling på Molde sjukehus

På grunn av dårlig kommunikasjon på sjukehuset, fikk Bjørn Sennesvik feil medisin. Det kan ha utløst en massiv hjerneblødning. – Uforsvarlig, konkluderer Fylkeslegen.

Uforsvarlig helsehjelp: Statsforvalteren har konkludert med at Molde sjukehus har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesten.   Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

«Avvikene er samlet sett så store at helseforetakets behandling av pasienten fram til feilmedisineringen ble oppdaget, må betraktes som uforsvarlige.»