Hustadvika kommune vil sette inn sikringstiltak

– Reell skredfare

Hustadvika kommune planlegger omfattende sikringstiltak for å beskytte et boligfelt i Malmefjorden mot ras. Geologer konkluderer med at det er en reell fare for steinskred i området.

REELL SKREDFARE: Det er området opp langs fjellsiden til høyre som geologer vurderer som rasfarlig.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det aktuelle området ligger ved foten av av fjellet «Galten» i Malmefjorden.