Hun er fra Kristiansund, spesialiserer seg i Ålesund og vil bli kreftlege ved SNR

Når akuttsjukehuset SNR Hjelset står klart, er det for seint å starte rekruttering av fagfolk. Den må skje nå – og Guro Osborg er drømmekandidaten.

– UFATTELIG HELDIG: Overlege Gunnar Indrebø og LIS-lege Guro Osborg ved kreftavdelinga i Ålesund. – SNR er ufattelig heldig som får Guro på laget. Hun har alle kvaliteter en kreftlege trenger. Vi ville gjerne beholdt henne, men det er til det beste for regionen at vi gir slipp på de beste, sier Indrebø.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Jeg er fra Kristiansund og vil flytte tilbake for å bo nær familie og venner. Når jeg samtidig kan arbeide med det jeg ønsker, er det ypperlig.

Guro Osborg
Nyheter

Det nytter lite med sjukehusbygninger hvis de ikke fylles med kompetente fagfolk. Det gjelder også SNR på Hjelset sjøl om det blir nytt. Rekruttering er derfor en hjertesak for toppsjef Øyvind Bakke i helseforetaket.