Regionrådene i Romsdal og på Sunnmøre står sammen med NHO om vegprioriteringene

Første møte med Nye Veier

Regionrådene i Romsdal og på Sunnmøre har sammen med NHO hatt første møte med toppledere i Nye Veier AS for å argumentere for rask start på utbedringene av Eksportvegen.

30 års ventetid: - Det tar erfaringsmessig 30 år å få realisert et større samferdselsprosjekt. Møreaksen er eneste prosjekt som har en planstatus som gjør det mulig med oppstart i første seksårsperiode av Nasjonal Transportplan, eier Alf Reistad i Romsdal Regionråd. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

- Vi står sterkere når vi står sammen og snakker med én stemme, sier daglig leder Alf Reistad i ROR.