Ordføreren forsvarer administrasjonen: Viktig å opprettholde dialogen med Vegvesenet

Statens vegvesen ville stoppe alt planarbeid for strekningen Bolsønes-Kviltorp. Administrasjonen i Molde kommune sørget for at det ikke skjedde.

IKKE KRITIKKVERDIG: Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) gir administrasjonen i kommune ros for måten de håndterte Vegvesenets arbeids-stopp på. – Det er alltid slik at kommunedirektøren må tolke vedtak som fattes av kommunestyret, sier han.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Da det i mai i fjor ble flertall i kommunestyret i Molde for å si nei til fire felt mellom Bolsønes og Kviltorp, stoppet Vegvesenets planarbeid for strekningen opp. Vegvesenet henvendte seg til Molde kommune og spurte om hvordan de nå skulle forholde seg til dette. Etter fire måneder sørget administrasjonen for at arbeidet ble tatt opp igjen.