Fornyar avtale:

Molde Fotballklubb og Sunndal Fotball fortset det gode samarbeidet

Sunndal Fotball offentleggjorde torsdag ettermiddag at dei går inn eit tettare samarbeid med Molde Fotballklubb.
Nyheter

(Driva): MFK vil bidra med klubbutvikling med fokus på sporten, der utvikling av spelarar og lag er i fokus.