Ingen veg som Gjemnes etterlyser

– Planene om ny veg gjennom Batnfjord er ikke noe kommunen pusher på, sier ordfører Knut Sjømæling.

ETTERLYSER IKKE:- – Ny vegtrase er ikke noe vi i Gjemnes etterlyser, sier ordfører Knut Sjømæling.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I forbindelse med kommunens rullering av arealplanen i 2020 utarbeidet vegvesenet planer for en trasé på strekninga fra Astad til Bjerkeset. Traseen er kostnadsregnet til rundt 800 millioner kroner.