– Vil svekke sentrum

Butikkeier Frode Åndal ved Bunnpris i Batnfjord mener ny veg utenom sentrum vil svekke både eksisterende forretninger og gjøre det vanskeligere å få etablert nye.
Nyheter

Åndal viser til at butikken hans har veldig stor nytte av gjennomgangstrafikken.