Takket for 70 millioner til nysjukehuset:

Full støtte og lovord til Gassror-gaven

Innvendinger fra Sunnmøre til tross - hele styret i helseforetaket stilte seg fullt og helt bak å ta imot 70-millionersgaven fra Gassror. Lovordene var mange.

Adm. dir. Øyvind Bakke undertegnet 4. mars tilsagnsbrevet for en gave til SNR på inntil 70 millioner kroner fra Gassror. T.h. viseadm. dir. Heidi Nilsen. Torsdag vedtok styret enstemmig å ta imot gaven.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Styret i helseforetaket var ikke i tvil om at det var rett - og svært velkomment - å ta imot gaven på 70 millioner kroner fra Gassror til fellessjukehuset.