Dette firmaet får grunnentreprisen for nysjukehuset

Tverås Maskin og Transport innstilles til grunnentreprisen for tomtearbeidet for akuttsjukehuset på Hjelset. Og midnatt er frist for prekvalifisering til råbygg og tett bygg. Du kan følge SNR-framdrifta på Insta og Face.

ALLEREDE I GANG: Tverås Maskin har allerede vært i arbeid på sjukehustomta, i den tomteentreprisen som Skanska er i ferd med å avslutte. Kontrakt med selskapet kan skrives 6. april, etter karantenetid.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Heidi Nilsen, leder i prosjektorganisasjonen for SNR, opplyste om den ferske tildelingen til Tverås Maskin i den faste orienteringen om SNR til styret i helseforetaket torsdag.