Foreslår å ta denne strekningen ut av NTP – det kan få store konsekvenser for planene for Fannestranda

E39-strekningen Bolsønes-Årø ligger inne i nåværende NTP. Men ikke i forslaget for 2022-2033.

FORTSATT TO FELT? Innfartsvegen til Molde fra øst har vært planlagt ombygd til fire felt. Nå kan dette bli endret – men ikke fordi kommunestyret sier det.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

– Det kan hende vi må vurdere hele planarbeidet for strekningen på nytt, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Halgeir Brudeseth.