Vard Aukra-kjøp i vasken

Vard-konsernet har avslått budet Aukra kommune, Odd Småge AS og Måsøval ga på Vard Aukra-eiendommen.

Ingen kjøp: Vard -ledelsen har avslått kjøp.  Foto: Agnar Gjendem

Nyheter

Dermed blir det ikke noe av det planlagte kjøpet av verftet.