Dette tjente helsetoppene i 2020

Administrerende direktør Øyvind Bakke har en årslønn på nær to millioner kroner, viser regnskapet til Helse Møre og Romsdal.

Tjener mest: Adm. dir. Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal.   Foto: HMR

Nyheter

Også en rekke av de andre ledende ansatte i helseforetaket har lønninger på mellom en og to millioner kroner. Det går fram av årsregnskapet for helseforetaket som legges fram på styremøtet førstkommende onsdag. Av regnskapet går det også fram at Bakkes lønn økte med nærmere 200.000 kroner på ett år.