LEDER MANDAG 22. MARS

Romsdalen kan ikke settes mer på vent

Kom i gang! Næringslivet, politikerne og trafikantene står samlet bak kravet: E136 gjennom Romsdalen må utbedres nå. Det er Stortingets ansvar å sørge for at det blir gjort.   Foto: RICHARD NERGAARD

Folk flest er ikke så opptatt av hvem som bygger vegen, bare jobben blir gjort. Raskt.

Nyheter

Mange så fram til at regjeringen ville komme med penger i mai slik at utbedringen av E136 i Romsdalen kunne komme i gang i år. Vegen er den viktigste transportkorridoren inn og ut av Møre og Romsdal, og har stått på vent i åresvis fordi pengene har uteblitt. I stedet for å finne penger overrumplet regjeringen med å si at oppdraget med å utbedre E136 skal tas fra Statens vegvesen og gis til Nye Veier AS. Regjeringen vil ikke nøye seg med å utbedre riksvegen gjennom Romsdalen, men legger også inn i oppdraget strekningen fra Vestnes til Åndalsnes og fra fylkesgrensa mot Innlandet til Dombås.


Ordfører Yvonne Wold (SV) vil ikke ha forsinkelser på E136

– Vi krever en tidsfrist

– Jeg ser ikke merverdien i at Nye Veier skal overta ansvaret for å utbedre E136. Får Nye Veier oppdraget, må det stilles krav om tidsfrist for oppstart og sluttføring, sier ordfører Yvonne Wold i Rauma.


Kristin Sørheim (Sp) er ikke beroliget når Nye Veier får jobben med å bygge E136

Havner Romsdalen bak i køen?

​– Vi vil ha garanti for at vegbyggingen i Romsdalen ikke risikerer å havne langt bak i køen igjen når Nye Veier får ansvaret, sier lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim. Hun ber om svar fra Helge Orten.


Regjeringen er begeistret over hvor raskt og økonomisk effektiv Nye Veier AS har vist at de kan være med å bygge motorveger. Nå vil de la Nye Veier bygge andre typer riksveger. Når Nye Veier får oppdraget overlater politikerne styringen av prosjektene til dette selskapet. Det er dette som har gjort både politikere og næringslivet i Møre og Romsdal bekymret. Risikerer vi at E136-utbedringen forsinkes med flere år?

Helge Orten (H) trygg på at Nye Veier bygger Eksportvegen raskt

Kan ikke garantere vegbygging i Romsdalen år

Når Nye Veier AS får oppdraget med å bygge E136, bestemmer selskapet selv hvilken del av strekningen Vestnes-Dombås som skal tas først og sist.


Vi deler bekymringen. Folk flest er ikke så opptatt av hvem som bygger vegen, bare jobben blir gjort. Og det raskt. Utbedringen av den sterkt trafikkerte vegen gjennom Romsdalen kan ikke settes mer på vent. Krabbefeltet fra Rødstøl til Stuguflaten er ferdig planlagt, andre strekninger kommer.


Nye Veier om E136: – Det må være en kortslutning et sted

– Det må være en kortslutning et sted. Er det noen som mener at E 136 er et for dårlig prosjekt?


Det finnes flere måter å sikre rask gjennomføring av E136-prosjektet på. Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV vil at Statens vegvesen skal fortsette å ha oppdraget. Hadde Statens vegvesen fått de samme rammebetingelsene som Nye Veier, med en pott penger å bygge for, kunne Vegvesenet vært i gang allerede. Den andre måten å forsikre seg om at E136 utbedres raskt, er å gi så tydelige føringer til Nye Veier at de ikke kan sjonglere dette oppdraget etter eget forgodtbefinnende. Styret for Nye Veier er besatt av folk med topp kompetanse. Styret må være temmelig tonedøv hvos de ikke oppfatter at et samlet politisk Møre og Romsdal og et samlet næringsliv krever E136 utbedret nå. Hvilket av statens to selskap som får oppdraget med E136, avgjøres i forhandlinger i Stortinget før juni. Da må det også komme en tidsgaranti for anleggsstart som folk kan godta.


– Ingen tvil om ja til Møreaksen

Senterpartiet i Møre og Romsdal slutter opp om ny E39 Ålesund-Molde via Møreaksen. – Vi er for Møreaksen. Ingen tvil om vårt ja, sier stortingskandidat Geir Inge Lien etter fylkesårsmøtet.