LEDER LØRDAG 20. MARS

Politiske bølger når også vårt fylke

Nedtur: Når statsministeren havner i smitteverntrøbbel, er det ikke bare Erna Solberg som rammes. Nå har Høyre fått meningsmåling som viser tap av velgere. FOTO: Scanpix 

Politikeres dumheter gir ingen gevinst, men tapene kan bli brutale.

Nyheter

Det politiske landskapet er i endring. Denne vinteren har vi sett at folk mer og mer har flokket seg rundt de største partiene. Gjennom flere måneder har Høyre hatt meningsmålinger som plasserer partiet som landets største. Arbeiderpartiet har slitt. Bak de to har Senterpartiet vokst og vokst. Denne uka kunne Nettavisen presentere ei ny meningsmåling som viser at Arbeiderpartiet har gått forbi Høyre, og er nå landets største parti med 23,5 prosent oppslutning. Høyre faller over 4 prosent til 22,7.

Meningsmålinger svinger, men det som gjør målingene ekstra spennende nå om dagen er at de kommer i kjølvannet av oppsiktsvekkende hendelser rundt smitteverntiltak. Forrige helg var det Arbeiderpartiets nestleder, Bjørnar Skjæran, som dummet seg ut ved å delta på nachspiel i Bodø etter fylkesårsmøtet. Torsdag havnet Erna Solberg i medienes søkelys etter at hun og familien var for mange da de feiret Solbergs 60-årsdag på et hotell i Hallingdal. Når landets statsminister ikke følger de samme rådene hun selv og regjeringen vil at andre skal etterleve, går det på troverdigheten løs. Hele befolkningen preges av smitteverntiltak. Vikler politiske ledere seg inn i trøbbel, er det lett at velgerne vender ryggen til partiet de ellers har sympati for. Politikeres dumheter gir ingen gevinst, men tapene kan bli brutale.

Det er bare et halvt år til stortingsvalget. Bølgene i det politiske landskapet kan gi utslag på hvem som får stortingsplass i Møre og Romsdal. Senterpartiet har siste året fått flere sypmatisører. På landsplan har Sp hentet 110.000 velgere fra Fremskrittspartiet. På den siste fylkesmålingen var Sp jevnstort med Høyre. I helga holder Sp fylkesårsmøte der flere kontroversielle saker skal avklares, for eksempel hvordan tilbudet til fødende skal være. Senterpartiets styrke har vært å stå samlet og støtt. Splittes Sp i saker om sjukehustlbud og Møreaksen, er riskoen at deler av velgermassen går til andre parti. Fremskrittspartiet kjemper om mange av de samme velgerne som Sp, og Frp er på den siste nasjonale målingen i framgang. En mer spennende opptakt til valgkampen, kunne vi ikke fått.