Fikk roser for årelang søppelrydding i Bud

I årevis har Nils Arne Fjøren (89) holdt orden rundt avfallsdunkene i Bud. Nå har RIR fått på plass nye containere som gjør at hyttefolket kan kildesortere – og Nils Arne kan få litt fri.

Takket ildsjelen: Nils Arne Fjøren (89, f.v.) fikk gode ord og roser fra kundekonsulent Linda Eikrem og daglig leder Frode Erlandsen i RIR. De nye containerne vil gi 89-åringen litt færre ryddesjauer framover.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Buds lokale Rusken-ildsjel, den ryddende pensjonisten Nils Arne Fjøren (89), har i årevis holdt orden rundt søppelcontainerne som RIR har hatt stående i Bud. Nå har det kommet på plass mer robust hytterenovasjon, som både står stødigere i Bua-vinden og som muliggjør kildesortering.