Bli med til «hølet på Hjelset»

Med vernesko på beina, hjelm på hodet og refleksvester trasker vi inn på det sølete området som kanskje er landets mest omtalte sjukehustomt – «hølet på Hjelset», som NRKs Nytt på nytt omtalte det.

GRAVER MED GPS: Hvordan vet alle gravemaskinførerne nøyaktig hvor og hvor djupt de skal grave ulike steder på tomta? – Det er slutt på papirtegninger. Førerne har GPS-anvisninger foran seg som forteller nøyaktig hvor de skal grave, sier Kjell Ove Amundsgård. Bak er A-paviljongen der nærmeste fløy rives når et hjørne av nytt psykiatribygg skal bygges akkurat der.  

Det er grunnentreprisen i juni som i hovedsak vil sprenge og begynne arbeidene med fundamentering. Etter at det er ferdig, er man klar til å begynne med betong, og selve oppføringa av bygget starter.

Kjell Ove Amundsgård, Sykehusbygg
Nyheter

Foreløpig er uttrykket treffende. Flere og djupere høl skal det også bli før tomta er klar til byggestart i august. Byggestart for et sjukehus som har vært planlagt, stanset og restartet så mange ganger de siste tiåra at mange ikke tror sjukehuset vil bli bygd noen gang.