Disse prosjektene i Møre og Romsdal får penger i NTP

Det er ikke bare Møreaksen som får penger i Nasjonal transportplan. Her er oversikt over alle prosjektene som er prioritert i Møre og Romsdal.

MØREAKSEN: Hengebru mellom Otrøya og fastlandet er del av Møreaksen. ILL: Rambøll / SVV  Foto: Illustrasjon: Rambøll / Statens vegvesen

Nyheter

Regjeringen la fredag fram Nasjonal transportplan for 2022–2033. 1.200 milliarder kroner skal brukes til nybygging og vedlikehold av veger, jernbane og andre samferdseseltiltak. Her finner du en oversikt over tiltakene som er prioritert i Møre og Romsdal fylke slik den ble presentert i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.