Ordfører Yvonne Wold (SV) vil ikke ha forsinkelser på E136

– Vi krever en tidsfrist

– Jeg ser ikke merverdien i at Nye Veier skal overta ansvaret for å utbedre E136. Får Nye Veier oppdraget, må det stilles krav om tidsfrist for oppstart og sluttføring, sier ordfører Yvonne Wold i Rauma.

Krever tidsfrist: – Vi kan ikke godta at utbedringen av den viktigste riksvegen i Møre og Romsdal, E136, kan bli stemoderlig behandlet. Stortinget må stille krav til oppstart av vegprosjektene her, mener ordfører Yvonne Wold. På bildet sammen med SV-politiker Arne Nævra.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Regjeringen foreslår i Nasjonal Transportplan å la det nyeste statlige vegselskapet, Nye Veier AS, få oppdraget med å utbedre Eksportvegen E136 fra Vestnes til Dombås. Fram til nå har Statens vegvesen hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av vegutbedringen.