LEDER FREDAG 19. MARS

En fare med regjeringens kommunikasjon akkurat nå er at den kan framstå som forvirrende og uklar

REISERÅD: Helseminister Bent Høie holdt torsdag en ny pressekonferanse om smittevern i påska. Alle som planlegger å reise har et ansvar for å sette seg inn i lokale reiseråd. Foto: NTB 

Folk bør etter beste evne innstille seg på at dette blir en annerledes påske.

Nyheter

Regjeringa er uklare i sine råd inn mot påska. Under det første koronautbruddet i fjor ble det mye negativ oppmerksomhet rundt det såkalte hytteforbudet. I år er meldinga noe mer «frihet under ansvar». Det er forståelig at helsemyndighetene er bekymret. Smitteutviklinga i Norge akkurat nå er urovekkende, og en påskeutfart kan bidra til at smitten blir spredt ut til nye regioner. En fare med regjeringens kommunikasjon akkurat nå er at den kan framstå som forvirrende og uklar. Det må fortsatt vurderes løpende inn mot påskeuka.

Smittevern handler i stor grad om samspillet mellom sentrale retningslinjer, godt skjønn og personlige valg. Det er gode grunner til å ikke kjøre en absolutt linje med hytteforbud denne påska. Samtidig er det viktig at man ser på råd og anbefalinger som kan redusere smittefaren i pressområder. Enkelte hyttekommuner har iverksatt egne, lokale tiltak. Det er positivt, men utfordringen kan være å få gjort dette godt nok kjent for de besøkende som kommer fra andre deler av landet. Når man reiser til en annen kant av landet har man et ansvar for å sette seg inn i hva som gjelder.

Folk bør etter beste evne innstille seg på at dette blir en annerledes påske. Igjen er det de som bor i områder med høgt smittetrykk som blir rammet hardest. Når løypemeldinga er at man skal unngå reising, også innenlands, er dette et tydelig signal som bør føre til refleksjon. I mange tilfeller bør resultatet bli endra planer. Dette er vanskelige vurderinger som vil ramme familietradisjoner der folk fra ulike steder i landet avtaler å møtes på hytter eller hotell.

Akkurat nå hadde nok mange ønsket en mer normal påske. Når det ikke blir helt slik er det viktig at man holder trykket oppe, også på andre områder. Fortsatt er det bekymring for importsmitte. Her bør tiltak vurderes løpende, og det bør komme en grundig evaluering i etterkant. Fortsatt rapporteres det om uklarheter ved grensepasseringer. Det er langt fra heldig.