Planlegger ny containerhavn i Elnesvågen:

Nå tar Hustadvika fram en gammel plan for dette området

– I Elnesvågen er det en utrolig bra innseilingskai, sier Hustadvika-ordfører Tove Henøen. Molde og Romsdal Havn kartlegger nå behovet og se på mulige løsninger for en ny containerhavn.

Vest for Hustad marmor: Arealet for kaiområdet er allerede satt av til industri. Det er også gjort undersøkelser av grunnforholdene da dette er samme innseilingen og samme området som Hustadmarmor/Omya har sitt kaianlegg, opplyser ordfører Tove Henøen.  Foto: Google Maps

Nyheter

– Forslaget er ikke nytt. Det var innarbeidet i planene til Molde og Romsdal Havn (MRH) allerede i 2009. Interessen for prosjektet er enda større i dag. Det er en trend at mer gods skal over på sjø. Skal man konkurrere i det internasjonale markedet, er det kort avstand som gjelder. Da er det bra at den ligger nærme havet, sa Hustadvika-ordfører Tove Henøen til styret i Romsdal regionråd (ROR).