Hvordan vil Vegvesenet løse utfordringene mellom Bolsønes og Kviltorp?

Følg kommune-tv tirsdag fra klokka 15 her.

Teams-møte, oppstart kl. 15.00, med bl.a. orientering om reguleringsplan Bolsønes – Kviltorp v/ Statens vegvesen

DE FORRIGE PLANENE: Slik så Statens vegvesen for seg at vegen mellom Bolsønes og Kviltorp burde bygges ut. Flertallet i kommunestyret i Molde sa imidlertid nei til fire felt i dagen.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Tirsdag ettermiddag møtes Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø i Molde kommune.

Første sak på programmet er en orientering fra Statens vegvesen, som jobber med å utarbeide en reguleringsplan for nye E39 Bolsønes-Kviltorp.

Strekningen er en del av Bypakke Molde, men er også en sentral del av E39, og ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029) med rundt 2,3 milliarder kroner.

Statens vegvesen har hele tiden sagt at trafikkgrunnlaget på strekningen gjør at det må bygges en firefelts veg her, og at denne bør ligge i dagen.

Da planprogrammet skulle vedtas av kommunestyret i Molde i midten av mai i fjor, gikk et knapt flertall inn for å legge inn en føring for det videre arbeidet til Vegvesenet, med at en firefelts veg i dagen er et for stort inngrep øst i byen.


Staten vegvesen la fram mulighetsskisser for E39 Bolsønes-Årø:

– En lengre tunnel er uaktuelt

Statens vegvesen hadde tirsdag dialogmøte med Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø om planene for E39 fra Bolsønes til Årø. Mulighetsskissene ble ikke møtt med stående applaus.Helomvending om firefeltsveg etter knapt flertall

Børstet støvet av gammelt Borgerlisten-forslag da planprogrammet for E39 langs Fannestranda skulle vedtas. Sp ble med opposisjonen på vedtak som sier at firefeltsveg i dagen «er et for stort inngrep».Varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) er tydelig om innfartsvegen:

Senterpartiet avviser at de har snudd om innfartsvegen. – Håper en utredning avdekker andre muligheter

Senterpartiet har støttet innstillingen for planprogram for E39, strekningen Bolsønes – Kviltorp, både i hovedutvalget og formannskapet. Etter all sannsynlighet gjør de det også i kommunestyret, men de ønsker ikke firefeltsveg på strekningen.


Dermed er det knyttet stor spenning til hvordan Vegvesenet nå jobber med disse planene, og hva som vil bli presentert for politikerne i Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø tirsdag.

«Uansett hvilke av løsningene som blir valgt må et betydelig antall nærings- og boligeiendommer løses inn som følge av direkte arealbeslag. I tillegg kan det være aktuelt å løse inn eiendommer som har/får dårlige miljøkvaliteter og løsninger», heter det i Statens vegvesens reviderte planprogram (PDF / ekstern lenke).


Planprogram for detaljregulering av E39 Bolsønes-Årø:

– Det vi gjør nå er skadebegrensning

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) behandlet tirsdag planprogrammet for detaljregulering av E39 Bolsønes-Årø. Utvalget la inn flere punkt i kommunedirektørens innstilling for å ha mer kontroll på prosjektet.Vegplanlegging i Molde vil ta to år

Detaljene om hvordan vegene inn og ut av Molde skal gå, vil trolig ta rundt to år å planlegge og avgjøre. Anleggsarbeider skjer neppe før seint i 2022.


I dette møtet skal politikerne også behandle prinsippsaker om fortetting av boligområder i Molde.