Rauma næringslag støtter Aps krav om fortgang i vegutbedringen gjennom Romsdalen

– Vi tåler ingen utsettelse

Skal næringslivet i Møre og Romsdal konkurrere med omverden og vokse, må Eksportvegen gjennom Romsdalen utbedres. – Vi tåler ingen utsettelse av anleggsstarten, sier Katrine Wold Deunk i Rauma næringslag, og håper at også Arbeiderpartiet presser på for raskere vegbygging.

Felles mål: - Vi kan ikke godta at utbedringene av E136 gjennom Romsdalen utsettes igjen, er lederen av Rauma næringslag, Katrine Wold Deunk, og Ap-politikerne Sverre Myrli og Per Vidar Kjølmoen enig om.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

ÅNDALSNES: – Næringslivet er helt avhengig av å få varer inn til fylket og ut av fylket. E136 gjennom Romsdalen er vår viktigste veg. Skal vi nå fram til markedene, har vi ikke råd til at lastebilene står på grunn av dårlig veg eller framkommelighet, sier Katrine Wold Deunk. Hun er styreleder i Rauma næringslag, og bedriftsleder for Wenaas AS med rundt 130 ansatte, hvorav 85 i Rauma..