250 kroner en veg

Det vil koste om lag 250 kroner i bompenger å kjøre Molde-Ålesund når Møreaksen er ferdig, viser de foreløpige beregningene fra Statens vegvesen.

Møreaksen: Etter planene skal E39 krysse Romsdalsfjorden med en tunnel fra Vik i Vestnes, uder øya Tautra og videre til Otrøya. Derifra skal vegen knyttes til fastlandet via ei hengebru over Julsundet.  

Nyheter

Vegvesenet skal utarbeide en bompengeproposisjon som må vedtas av Stortinget før finansieringen av Møreaksen er klar.