Mener fare for jordskjelv kan stoppe Møreaksen

Arne Nævra (SV) spør samferdselsministeren om jordskjelvfare og dårlig fjellkvalitet.

TAUTRATUNNELEN: Etter planene skal E39 krysse Romsdalsfjorden med en tunnel fra Vik i Vestnes, under Tautra og videre til Otrøya. Derfra skal vegen knyttes til fastlandet med ei hengebru over Julsundet. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN 

Nyheter

Mellom Tautra og Otrøya er fjellkvaliteten så dårlig at det er tvil om det kan tåle jordskjelv, mener SV, som viser til geologiske undersøkelser som Statens vegvesen har fått gjennomført. Undersøkelsene skal ifølge SV vise svakhetssoner i fjellet.