Hemmelighetsfull om Møreaksen

Hva vil regjeringen foreslå om E39 og kryssingen av Romsdalsfjorden? – Det kommer vi tilbake til, sier stortingspolitiker Helge Orten.
Nyheter

Når regjeringen gir oppdraget med å utbedre Eksportvegen E136 til Nye Veier, skriver regjeringen i forslaget til Nasjonal Transportplan at det gjelder strekningen fra Vestnes til Dombås. Mellom Vestnes og Moa går E136 sammen med E39. Strekningen Moa-Ålesund er foreløpig ikke tildelt.