Høie til Helse Midt: Følg opp Stortingets vedtak om fødedrift i Kristiansund

Helse Midt skal sørge for at Helse Møre og Romsdal «kontinuerlig jobber for at fødetilbudet i Kristiansund så snart som mulig gjenåpnes på en måte som ivaretar at det samlede fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal er faglig forsvarlig.»

MÅ VÆRE FORSVARLIG: Bent Høie la vekt på at forsvarlighetskravet også gjelder for fødetilbudet ved Molde sjukehus, og at vedtaket må følges opp på en måte som ivaretar dette. Budskapet gikk til Helse Midt-Norge ved styreleder Tina Steinsvik Sund på foretaksmøtet mandag.   Foto: Berit Roald NTB / Marit Heiene

Nyheter

Fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal var eneste sak på foretaksmøtet som helseministeren holdt i Helse Midt-Norge mandag. Møtet fulgte opp Stortingets vedtak 23. februar om føden i Kristiansund, i kjølvannet av debatten 18. februar om tiltak for å sikre trygge fødsels- og barseltjenester og jordmorberedskap i hele landet. Vedtaket lød slik: