Bjørn Jacobsen: – Ikke noe innhold i dette før det kommer på statsbudsjettet

Fylkeslederen i SV, Bjørn Jacobsen, håper fortsatt på at Møreaksen, slik planene foreligger i dag, blir skrotet.

VIL HA ANNEN LØSNING: – Vi i SV mener det vil være en tragedie å sende folk 16 kilometer og 300 meter under havoverflata for å krysse fjorden, sier fylkesleder Bjørn Jacobsen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Jacobsen tviler ikke på at Møreaksen kan dukke opp i NTP når planen skal offentliggjøres neste uke.