Helge Orten (H) trygg på at Nye Veier bygger Eksportvegen raskt

– Kan ikke garantere anleggsstart i år

Når Nye Veier AS får oppdraget med å bygge E136, bestemmer selskapet selv hvilken del av strekningen Vestnes-Dombås som skal tas først og sist.

Nye Veier bestemmer: Når regjeringen gir selskapet Nye Veier oppdraget med å forbedre og bygge nye strekninger av E136, er det Nye Veier som bestemmer hvilken del som skal tas først og sist. - Helheten kommer til å bli god for den viktige Eksportvegen, sier Helge Orten.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

– Jeg kan ikke garantere oppstart i Romsdalen i 2021 eller 2022, men er trygg på at utbyggingen som helhet vil gå raskt, sier stortingspolitiker Helge Orten (H).