LEDER MANDAG 8. MARS

Sjukehusgaven til nytte for pasientene

70 millioners gave: AdM. dir. Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal undertegner avtalen om gave til SNR på inntil 70 millioner kroner fra Gassror. FOTO: KJELL LANGMYREN 

Å få mer penger til utstyr på nysjukehuset, bør være helt uproblematisk.

Nyheter

Det nye sjukehuset på Hjelset får inntil 70 millioner kroner i gave fra det interkommunale selskapet Gass-ROR, som eies av romsdalskommunene. Pengegaven er ment å brukes slik at sjukehuset kan kjøpe nytt og mer medisinsk teknisk utstyr, pluss at pengene også kan brukes til å utvide arealet i nysjukehuset med 600 kvadratmeter. Større areal vil komme avdelingene for mikrobiologi, bildediagnostikk og intensiv til gode, ifølge Gass-ROR.


Gassror gir 70 millioner til nysjukehuset

Bakke: – En svært gledelig gave å få

Mer medisinsk-teknisk utstyr og en utvidelse av fellessjukehuset med 600 kvadrat til mikrobiologi, diagnostikk og intensiv. Det er formålet med Gassror-gaven på 70 millioner kroner til helseforetaket.


Dette er ikke første gang Gass-ROR tilbyr pengehjelp til nytt sjukehus. For ti år siden, i januar 2011, tilbød Gass-ROR å låne 250 millioner kroner til det som da var planlagt som Nye Molde sjukehus på Eikrem. Statssekretær Robin Koss hos helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen avviste gaven, og betegnet den som et forsøk på å påvirke plasseringen av nytt sjukehus. Nye Molde sjukehus ble til SNR. Før jul i 2018 gjentok ordfører Bernhard Riksfjord i Aukra tilbud om pengestøtte, nå som ren gave på 250 millioner kroner. Etter den tid er SNR-prosjektet tegnet om, og kostnaden har økt. Helseforetaket trenger virkelig hver krone det kan få tak i for å lage et best mulig sjukehus.

Å motta en gave, er alltid hyggelig. Sett fra GassRors side er gaven ment som et bidrag fra regionen for å gi pasientene et enda bedre tilbud. Gaver er uproblematisk å motta så lenge det ikke knytter seg betingelser til gaven. Flere sjukehus har mottatt pengegaver til medisinsk-teknisk utstyr, som PET-skannere til bruk i kreftbehandlingen. Å få mer penger til utstyr, bør derfor være uproblematisk. Det er dimensjoneringen av bygget som kan bli diskusjonstema. Sjukehuset må uansett bygges slik at det dekker pasientenes behov.


Mikrolab-sjefen om Gassror-gaven: – Dette er helt fantastisk

Sjef Einar Nilsen trodde de måtte droppe noen ambisjoner for mikrolaben i nysjukehuset, av plassmangel. Men nå får de det de trenger via gaven fra Gassror.


Koronapandemien har gitt helsevesenet nye utfordringer, blant annet med raskt å kunne gi svar på testprøver. Større plass og kapasitet på mikrolaben i nysjukehuset bør være et sterkt argument når styret for helseforetaket skal vurdere gaven fra Gass-ROR. Vi håper styret gjør som direktør Øyvind Bakke og ser positivt på pengegaven. Trengs mer penger, har Gass-ROR sikkert ikke tømt gavekontoen.