Gassror gir 70 millioner til nysjukehuset

Bakke: – En svært gledelig gave å få

Mer medisinsk-teknisk utstyr og en utvidelse av fellessjukehuset med 600 kvadrat til mikrobiologi, diagnostikk og intensiv. Det er formålet med Gassror-gaven på 70 millioner kroner til helseforetaket.

SIGNERTE: F.v. Ingrid Husøy Rimstad, nestleder i Gassror-styret, Arne Sverre Dahl, leder i Gassror-styret, toppsjef Øyvind Bakke og viseadm.dir. Heidi Nilsen i helseforetaket. Dahl og Bakke signerte tilsagnsbrevet der Gassror forplikter seg til 70 millioner over tre år.   Foto: KJELL LANGMYREN

Nyheter

Dette kom fram på pressekonferansen fredag kl. 13.30, der Gassror informerte om sitt gavevedtak til beste for fellessjukehuset på Hjelset.