Har søkt etter fastlege i Molde tre ganger uten hell: – Gradvis forverret seg

To fastlegehjemler i Molde fikk heller ingen kvalifiserte søkere i tredje gangs utlysning.

– SELVFØLGELIG ET PROBLEM: – Det er selvfølgelig et problem når vi ikke klarer å rekruttere nye kvalifiserte fastleger til vår kommune, sier Moldes kommuneoverlege Cato Innerdal. Kommunen sliter med å få søkere til to fastlegelister.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Det er utvilsomt behov for nasjonale tiltak, og disse må komme raskt.

Cato Innerdal
Nyheter

Mange kommuner har strevd med å fylle sine fastlegehjemler de siste årene. Det skyldes at fastlegene er blitt pålagt stadig flere oppgaver og dermed har fått et svært høyt arbeidspress, i tillegg til plikter som legevaktleger. I hovedsak har fastlegemangelen rammet landkommuner, men nå rammes også Molde.