Fastlegemangelen

Dette gjør staten for å lette arbeidsbyrden for fastlegene

Staten har gitt fastlegene så mange oppgaver at de kneler. Hva gjør staten for å lette arbeidsbyrden så kommunene kan få tak i fastlegene de trenger?

HANDLINGSPLAN: Flere tiltak med tilbakevirkende kraft ble innført da Handlingsplan for allmennlegetjenesten ble lansert i mai i fjor. Det sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Rbnett.  Foto: Esten Borgos, HOD

Nyheter

Kommunene strever med å få tak i nok fastleger etter at arbeidspresset på dem har blitt så stort at flere forlater yrket og færre vil inn. Dette erfarer også kommunene i romsdalsregionen, der Molde og Vestnes nå strever med å få søkere til ledige fastlegelister.