FØDESTRIDEN

Bakke frykter for hele fødetilbudet når ansatte gruer seg til å gå på jobb

«Vær så snill». Med de ordene trygler Øyvind Bakke folk om å slå ring om fødeansatte i stedet for det motsatte. Om to gynekologer i Molde slutter, kan det stanse fødetilbudet i hele Nordmøre og Romsdal.

SÅRBARE: – Vi er så sårbare at hvis gynekologer slutter i Molde også, vil vi ikke klare å drifte et fødetilbud i Nordmøre og Romsdal. Det sier direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Bjørn Buvnoll

Det gjør noe med ansatte når de ser innlegg som deles flittig og får mange likes på sosiale medier om fødende som ikke er tilfreds.

Øyvind Bakke
Nyheter

I et leserinnlegg tirsdag oppfordrer toppsjef Øyvind Bakke i helseforetaket «aktivister, fagfolk, politikere og innbyggere i Nordmøre og Romsdal til å stå opp for de flinke fagfolka». Der forteller han blant annet hvordan historier om fødende som ikke er fornøyd med tilbudet i Molde spres og deles på sosiale medier, historier som skaper utrygghet og usikkerhet blant fødeansatte i et fra før sårbart arbeidsmiljø.