Ny veg Molde-Ålesund kan være ferdig i 2029

Helt ny veg mellom Molde og Ålesund kan stå ferdig om åtte år, så fremst det kommer penger fra staten, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen. – Ingen andre vegprosjekt har kuttet kostnaden så mye som Møreaksen, sier Austvik.

Byggestart om to år? Får vi penger, kan det bli oppstart på Møreaksen i 2023. Hele strekninga Ålesund-Molde kan stå ferdig i 2029, sa seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen på NHO-konferansen tirsdag.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Vi er svært nær realisering av ny E39 mellom Molde og Ålesund. Får vi prioritet for dette vegprosjektet i Nasjonal Transportplan, kan vi være klar til oppstart i 2023. Den delen av prosjektet som har kommet lengst i planleggingen, er fjordkryssingen av Romsdalsfjorden. Det er derfor naturlig å starte der. Følges prosjektet opp med de nødvendige bevilgningene, kan hele strekningen fra Ålesund til Molde stå ferdig til bruk i 2029, sa seniorrådgiver Håvard Austvik på konferansen om Samferdselsløftet som NHO arrangerte tirsdag morgen.