– En god samfunnsborger

Georg Panzer forteller at mora i 30-åra fra Molde-området ikke har gjort noe ulovlig da hun utga seg for å være ei jente på åtte år.

Høgskolelektor og advokat: Georg Panzer.  Foto: Privat

Nyheter

– Jeg vil ikke si at dette er ulovlig. Det å utgi seg for å være noen andre er heller et etisk spørsmål. Man forleder jo noen, men her vil jeg si at målet helliger middelet. Hun hadde en berettiget mistanke, og forleder om alderen sin, men så får hun alle disse meldingene. Jeg ville sagt at man skal være varsom, men at dette i utgangspunktet er greit, sier Georg Panzer, høgskolelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Molde.